Официални правила на онлайн игра

Начало/Официални правила на онлайн игра

 24 изненади до Коледа”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта 24 изненади до Коледа“ наричана по-нататък Играта, се провежда от „СПОРТАЛ.БГ“ АД,  с ЕИК: 200818004 , седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ 3А, офис 1-5, представлявано от Стилян Шишков, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА


2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта 24iznenadi.woman.bg.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта 24iznenadi.woman.bg.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Играта ще са поддържани и управлявани от „СПОРТАЛ.БГ“ АД  (наричана по-нататък „Организатор“).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИГРА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица над 18-годишна възраст, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „СПОРТАЛ.БГ“ АД,  „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, „Фреш Директ“ ООД , „Владеа Селект“ ООД , „Лидл България ЕООД енд КО КД“, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).

4.2. Всеки Участник има право да участва в жребия за наградите еднократно за деня с една регистрация.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 10.00ч. на 01.12.2019г.  и продължава до 23.59ч. на 24.12.2019г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

 • 8 броя комплекта (прибори за хранене, дъска за рязане и ръкохватка за готвене)- предоставени от „Кока-Кола България“ ЕООД
 • 24 комплекта за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от „Фокс Нетуъркс Груп България“ ЕООД
 • 9 празнични селекции от деликатесни продукти – предоставени от „Фреш Директ“ ООД
 • 24 ваучера всеки на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
 • 3 броя ваучери за преживяване всеки на стойност 100 лв – предоставени от „Владеа Селект“ ООД
 • 1 брой Контактен грил- предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
 • 1 брой Цитрус преса- предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
 • 1 брой Парочистачка 2 в 1- предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
 • 1 брой Уред за варене на ориз- предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
 • 1 брой Раклет грил - предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

6.2. Стойността на наградата от описаните в т. 1 на настоящия раздел награди не надвишава 100.00 лв.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

7.1. При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Общите условия и Условията за обработване на личните данни на платформата, като за целта трябва да отметнат полета, които удостоверяват, че са прочели и са съгласни с Общите условия и Условията за обработване на личните данни.

7.2. Участникът трябва да избере правилния отговор на поставен въпрос на платформата на играта 24iznenadi.woman.bg. В платформата ще бъдат зададени 24 въпроса – по един на ден

7.3. За да бъде допуснат до участие в тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва бъде в необходимата възрастова група за участие и да е спазил всички изисквания на платформата.

7.4. Играта стартира на 01.12.2019 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез електронно теглене на жребий за всека награда. Наградните ще са общо 73 за цялата игра, съответно и 73 броя печеливши.

7.5 Електронното теглене на печелившите ще се проведе на следните дати за следните награди :

2.12.2019
- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

3.12.2019
- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

4.12.2019- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

5.12.2019
- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

6.12.2019
- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

7.12.2019

- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

8.12.2019
- 1 комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

9.12.2019
– 2 броя комплекта (прибори за хранене, дъска за рязане и ръкохватка за готвене)-  предоставени от „Кока-Кола България“ ЕООД

- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 3 броя празнични селекции от деликатесни продукти – предоставени от Фреш Директ ООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
- 1 брой ваучер за преживяване на стойност 100 лв – предоставени от Владеа Селект ООД
- 1 брой контактен грил -предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

10.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

11.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

12.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

13.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

14.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

15.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

16.12.2019

– 3 броя комплекта (прибори за хранене, дъска за рязане и ръкохватка за готвене)-  предоставени от „Кока-Кола България“ ЕООД
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
-  3 броя празнични селекции от деликатесни продукти – предоставени от Фреш Директ ООД
- 1 брой ваучер за преживяване на стойност 100 лв – предоставени от Владеа Селект ООД
- 1 брой цитрус преса-предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
- 1 брой парочистачка 2 в 1-предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

17.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

18.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

19.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

20.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

21.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

22.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

23.12.2019
– 3 броя комплекта (прибори за хранене, дъска за рязане и ръкохватка за готвене)-  предоставени от „Кока-Кола България“ ЕООД
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
-  3 броя празнични селекции от деликатесни продукти – предоставени от Фреш Директ ООД
- 1 брой ваучер за преживяване на стойност 100 лв – предоставени от Владеа Селект ООД
- 1 брой уред за варене на ориз-предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“
- 1 брой Раклет грил-предоставен от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

24.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

25.12.2019
- 1 брой комплект за готвене (престилка, точилка и ръкохватка) предоставени от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД
- 1 брой ваучер на стойност 100 лв, за пазаруване от магазини на Лидл – предоставени от „Лидл България ЕООД енд КО КД“

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според т. 4 от настоящите правила.

До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта 24iznenadi.woman.bg в деня на изтегляне на жребия.

Изтеглените участници ще бъдат уведомени до 2 работни дни, че са спечелили награда. Организаторът не носи отговорност в случай, че не успее да осъществи връзка с печеливш участник на посочения имейл адрес, с който е извършена регистрацията в платформата.

В случай, че Организаторът не успее да осъществи връзка, ще бъде изтеглен нов пълноправен печеливш.

В случай, че Организаторът е успял да се свърже с Участника, Участникът ще има срок от 72 часа (3 дни), за да даде актуален адрес, на който да бъде изпратена наградата и телефонен номер за куриерската услуга. Организаторът не носи отговорност за достоверността на адреса и не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай, че информацията е недостатъчна, непълна или грешна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации.

8.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника адрес след свързването на Организатора с него. 3-дневният срок (72 часа) започва да тече от момента на получаване на известие по имейл за спечелена награда на печелившия Участник.

8.3. Наградите от Играта ще бъдат връчвани по следния начин:
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен от него. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти.

8.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

8.5. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите.

8.6. Срокът за доставка на наградите от куриер за сметка на Организатора е най-късно 1 месец след датата на приключване на Играта.

8.7. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността си (3 имена и подпис) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора (куриер). За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Протокола се издава и подписва в 2 копия, като единият остава за Печелившия.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1 Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

12.2 Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

ЧАСТ 13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на играта в интернет страницата на адрес:

24iznenadi.woman.bg.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

*******

С подкрепата на

Честито!

Ти отговори правилно на дневния въпрос.

Регистрирай се сега и участвай в томболата за нашите награди. Играй всеки ден и увеличи шанса си за спечелване на седмичните награди.

Вече отговорихте на този въпрос

Участвам
Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.